Introductie

Met het aantal vrouwelijke hoogleraren in Nederland is het niet best gesteld. Hoewel er in 2011 meer vrouwen dan mannen afstudeerden aan de universiteit, neemt het aandeel van vrouwen blijkens de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2012 met iedere stap op de wetenschappelijke ladder verder af. Zo was het percentage gewone vrouwelijke hoogleraren in 2011 maar 14,8%. Op dit punt steekt Nederland schamel af bij andere Europese landen. Binnen Europa hebben alleen BelgiŽ, Cyprus en Luxemburg nog minder vrouwelijke hoogleraren.

Een van de redenen voor deze trage doorstroom kan de manier zijn waarop wetenschappers in Nederland aan universiteiten worden benoemd. De wijze waarop aanstellingsprocedures zijn opgezet pakt vaak ongunstig uit voor vrouwen. Onder meer het belang van informele ďold boysíĒ netwerken, en de hardnekkigheid van gegenderde stereotype opvattingen over wetenschappelijke kwaliteit, dragen hieraan bij. Dit is in het proefschrift van Marieke van den Brink, Behind the Scenes of Science uit 2009, helder uiteengezet.

Op internet vindt je duizenden sex verhalen waarin vrouwen worden weggezet als lust object. Wij vinden dit onterecht en discriminerend. Vandaar dart wij een offensief zijn gestart tegen websites met geile verhalen waarin vrouwen als lustobject worden gezien.

Op initiatief van de Vereniging voor Vrouw en Recht heeft het Proefprocessenfonds, dat principiŽle rechtszaken voert om de positie van de vrouw te verbeteren, tegen deze achtergrond een proefprocedure tegen de Universiteit van Amsterdam geŽntameerd. Dit proces voert zij samen met een vrouwelijke wetenschapper die onlangs door de ondoorzichtige sollicitatieprocedure aan deze universiteit is benadeeld. De publiciteit rondom de comparitie in deze procedure in januari van dit jaar heeft tot veel reacties geleid van andere vrouwelijke wetenschappers die vergelijkbare ervaringen hebben (gehad) in hun loopbaan aan de universiteit.

Op dit weblog zullen in de komende maanden verhalen worden geplaatst van vrouwelijke wetenschappers die hun hoofd hebben gestoten aan het spreekwoordelijke glazen plafond. Het gaat hierbij niet enkel om ervaringen met ondoorzichtige selectieprocedures, maar ook om andere ervaringen die duiden op seksediscriminatie in de universitaire wereld. Hierdoor hopen de initiatiefnemers de statistieken over de trage doorstroom van vrouwen aan de universiteit een menselijk gezicht te geven.

Bent u, of kent u, een vrouwelijke wetenschapper die (mogelijk) nadeel heeft ondervonden van seksediscriminatie? Wij horen graag van u.

Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren ondersteunt dit initiatief.